Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp

Để chạy được phần mềm thi EOS trên MAC, sẽ cần phải cài HĐH Windows bằng bootcamp. Trước tiên cần đảm bảo phần cứng máy như sau (vào System preferences  và Disk utility) để kiểm tra: Lưu ý: Mac dùng chip M1 không cài được Windows qua Bootcamp.Ổ cứng trống tối...
Xử lý lỗi Safe Exam Browser (SEB)

Xử lý lỗi Safe Exam Browser (SEB)

1. Không kết nối mạng Internet: Hướng xử lý: Kiểm tra kết nối mạng đã truy cập được Internet hay chưa? 2. Chưa chạy file cấu hình SebClientSetting.seb Hướng xử lý: Trở lại folder chứa file cài đặt SEB tìm file SebClientSettings.seb bấm double click để cập nhật cấu...