Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp

Để chạy được phần mềm thi EOS trên MAC, sẽ cần phải cài HĐH Windows bằng bootcamp. Trước tiên cần đảm bảo phần cứng máy như sau (vào System preferences  và Disk utility) để kiểm tra: Lưu ý: Mac dùng chip M1 không cài được Windows qua Bootcamp.Ổ cứng trống tối...