Kết nối VPN nhà Gamma

Chiều 29/10 ghi nhận sự cố kết nối VPN tới FHO đối với một số máy của CBGV tại tầng 1 nhà Gamma. IT sẽ cập nhật tiếp khi sự cố được khắc phục. Sự cố VPN đã khắc phục xong vào trưa ngày...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!