Hướng Dẫn IT Tân Sinh Viên

Hướng Dẫn IT Tân Sinh Viên

Danh sách Clip Hướng dẫn sử dụng các Hệ thống học tập tại trường Câu hỏi trắc nghiệm về các hệ thống học tập dành cho tân sinh viên:https://www.facebook.com/groups/1226939848148294/learning_contentCác em join group này xem hướng dẫn tổng quát và làm quiz để hiểu rõ...
Xử lý lỗi Safe Exam Browser (SEB)

Xử lý lỗi Safe Exam Browser (SEB)

1. Không kết nối mạng Internet: Hướng xử lý: Kiểm tra kết nối mạng đã truy cập được Internet hay chưa? 2. Chưa chạy file cấu hình SebClientSetting.seb Hướng xử lý: Trở lại folder chứa file cài đặt SEB tìm file SebClientSettings.seb bấm double click để cập nhật cấu...