Đăng nhập mail @fpt.edu.vn. 
Truy cập Shared Drive. Students.: https://drive.google.com/drive/u/4/shared-drives
Nếu không thấy Shared drive Students ở chế độ xem thông thường, làm theo các bước bên dưới.

  • B1: Vào mục Shared drives và bấm chọn Hidden shared drives
  • B2: Click chuột phải vào Students, chọn Unhide shared drive để bỏ chế độ ẩn. 

    Lưu ý: Nếu chưa thấy thư mục Students
    , bạn logout gmail và login lại, bấm tổ hợp phím Ctrl+F5 để refresh tải lại trang web.
  • B3: Bấm chọn Back to shared drives

 

Xem thêm các HDSD cơ bản tại: Google Drive

 

Link site map các hệ thống của FU Cần Thơ: http://cloudfuct.fpt.edu.vn/