Wifi phòng B306 mất tín hiệu do lỗi kết nối từ switch vào tối ngày thứ 7, 7/11/2020.

Sự cố được khắc phục xong vào 8h sáng 9/11/2020.