Để truy cập vào các site nội bộ của công ty, anh chị cần tạo kết nối VPN tới FHO.

Hướng dẫn chi tiết cho các hệ điều hành Windows 7, 10, MacOS, và thiết bị mobile, anh chị xem tại thư mục chung của FE Cần Thơ tại link: Shared Drives. Public (đăng nhập mail @fpt.edu.vn).
Anh chị liên hệ email [email protected] nếu chưa được cấp quyền vào thư mục trên.

Các bước cơ bản tạo kết nối VPN trên Windows 10:

Vào Start > chọn Settings
Chọn Network & Internet
Cửa số Network & Internet hiện ra -> Chọn VPN -> Chọn Add a VPN Connection

Điền đẩy đủ thông tin như dưới đây:
Connection name: FPT-VPN
Server name or address: vpn.fpt.com.vn
VPN type: L2TP/IPsec with Pre-share key
Pre-Share key: (gửi qua mail của anh chị, hoặc liên hệ phòng IT cơ sở)
Username Pasword điền theo Account email

Thực hiện kết nối VPN: chọn vào biểu tượng mạng góc dưới màn hình và chọn kết nối
VPN vừa tạo
Điền thông tin User name và Password (theo Account Email) > Chọn OK