***Lưu ý*** 

  • Nếu đã đổi hoặc reset thành công mật khẩu thì 3 ngày sau khi đó mới dung được tiếp 
  • Chỉ sử dụng được cho những tài khoản đã đăng ký xác thực 2 bước qua SĐT hoặc App 

Bước 1: Đăng nhập vào https://portal.office.com. –> Can’t access your account –> “Work or school account” 

Bước 2: Nhập vào mã captcha –> Next , chọn option “I forgot my password” 

Bước 3: Chọn 1 trong 3 phương thức xác thực để reset Gửi mã về SMS, Cuộc gọi và mã từ App xác thực) và nhập mã xác thực. Khuyến cáo nên dùng App (Microsoft Authenticator) xác thực  

Bước 4: Nhập vào mật khẩu mới 2 lần và bấm Finish và chờ khoảng 1 phút để hệ thống đồng bộ 

****Mật khẩu phải đáp ứng được các policy sau: