Nếu CBGV, SV ở nước ngoài và không thể truy cập FAP, thì cần cài đặt proxy theo hướng dẫn dưới đây.

Proxy server address: proxy.fpt.edu.vn
Port: 3130

Hình minh họa dưới đây là cách vào cài đặt proxy trên trình duyệt Chrome, truy cập proxy setting trên Windows.

  • Khi bật proxy thì sẽ chỉ vào được FAP, không vào được các trang khác.
  • Một số quốc gia chặn port thì wifi sẽ không dùng được proxy, cần chuyển qua mạng 4G để sử dụng proxy.
  • Có thể vào 4G và bật proxy trên điện thoại để truy cập FAP.
  • Khi truy cập trang web sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu nhập user/pass: cần liên hệ IT cơ sở để được cung cấp account đăng nhập.