1.   Hướng dẫn setup mail @fe.edu sử dụng OUTLOOK trên mobile

Vào app Outlook sau khi tải về trên App Store hoặc Google Store
Sau đó nhập email, user, pass và domain

Nhập địa chỉ mail @fe.edu.vn > Click vào Continue

Chọn chế độ setup email là Office 365

2.   Setup mail @fpt.edu.vn sử dụng GMAIL trên mobile

Mở app Gmail, chọn chế độ setup là Google, sau đó đăng nhập.
Nếu mail @fe đã tích hợp trong @fpt.edu.vn thì chỉ cần login vào mail @fpt.edu.vn trên ứng dụng Gmail của điện thoại sẽ check được cả 2 mail này.