Để truy cập wifi nội bộ tại trường đối với Windows 7, CBGV và SV làm theo hướng dẫn sau:

Vào Control Panel > Network and Sharing Center (hoặc Tổ hợp phím

Windows + R gõ từ khóa Control Panel)

Lưu ý click chọn các mục như trong hình, sinh viên nhập tên wifi FU-Students; CBGV nhập tên wifi FU-Staff