Khoảng 0h đêm 4/11 có sự cố với thiết bị mạng phục vụ cho nhà ăn.

Sau khi khắc phục thiết bị đã hoạt động bình thường trở lại lúc 9h30 sáng 4/11.