Bộ phận thư viện xin thông báo tạm dừng phục vụ mượn trả sách, và downtime website thuviencantho.fpt.edu.vn, để tiến hành nâng cấp chuyển sang server mới.

Thời gian từ sau 17h 12/3 đến 8h sáng 13/3.

Trân trọng!