Tính đến 29/10/2020. Đã khắc phục xong sự cố không thể kết nối wifi trên tầng 2-3 nhà Gamma, với các điện thoại android dòng Mi, Realme, Vsmart, và một số Laptop cũ từ 2015 trở về trước.