Sáng nay FAP gặp sự cố quá tải. IT HN đang tiến hành nâng cấp sửa chữa.

Khi đăng nhập sẽ chưa thể vào xem lịch học.