Tầng 2 cantin mất điện phòng kỹ thuật 3 tiếng, 1h00 chiều 18/11/2020.
Làm mất internet phục vụ cho cantin.

Điện bình thường trở lại lúc 4h chiều cùng ngày. Internet hoạt động bình thường.