Ngày 11/1 hỏng bộ nguồn converter quang nhà xe, gây mất tín hiệu camera IP, mất kết nối wifi phòng Steambox.
Đã thay bộ nguồn vào chiều 13/1.

Thời gian từ 11/1 tới 16/1 bị mất điện ở CB tổng cấp cho các thiết bị mạng nhà xe, thời điểm mất vào các buổi tối. IT đang theo dõi sự cố này.