Sáng 18/1 máy chủ cấp dhcp nhà Gamma mất kết nối mạng.
Sự cố khắc phục xong lúc 8h20′ cùng ngày.