Sáng 18/1 mất điện cấp các thiết bị mạng phòng kth nhà ăn.
Điện có trở lại lúc 9h sáng cùng ngày.