Xem video hướng dẫn thanh toán học phí tại đây

Hướng dẫn thao tác thanh toán học phí và các khoản phí khác bằng ví FAP:

Bước 1. Sinh viên đăng nhập vào fap.fpt.edu.vn => Chọn: Choose paid items (Lựa chọn các khoản nộp)

Bước 2: Chọn các khoản nộp: Học phí kỳ tiếp, phạt học bổng, KTX, học lại….-> add to cart để tính toán số tiền phải nộp (Lưu ý học phí được tính bằng định mức học phí kỳ tới trừ đi số dư học phí (nếu có), các khoản phải nộp bao gồm vi phạm quy chế thi, phạt vi phạm học bổng)

Bước 3: Sinh viên kiểm tra các khoản phải nộp và  số dư ví FAP đang có, nếu muốn sử dụng số dư trên ví FAP để trừ đi giảm bớt số tiền phải nộp thì tích vào “Sử dụng số dư FAP”.

Bước 4:  Chọn Submit Order để đẩy các khoản phải thu lên DNG (nếu sử dụng số dư ví thì số dư ví sẽ được trừ lần lượt vào các khoản từ trên xuống dưới). Để kiểm tra đã tạo khoản nộp thành công chưa, sinh viên có thể truy cập vào cổng thanh toán và nhập mã số sinh viên để kiểm tra.

Bước 5: Sinh viên thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán điện tử https://dng.fpt.edu.vn/Invoice hoặc ViettelPay hoặc App Tiên Phong Bank/App BIDV/Quầy giao dịch BIDV để nộp tiền

Bước 6: Sau khi sinh viên nộp tiền thành công tại cổng thanh toán điện tử số tiền sẽ được cập nhật ngay vào ví FAP. Sinh viên có thể sử dụng số dư ví để thanh toán các dịch vụ học tập (riêng đối với phí học đi kỳ tới sẽ được trừ tự động khi đến deadline nộp tiền).

Thanh toán qua Cổng thanh toán điện tử DNG

Bước 1: Sinh viên truy cập link: https://dng.fpt.edu.vn/

Bước 2: Nhập MSV, tick chọn Captcha và chọn tìm kiếm

Bước 3: Chọn mục thanh toán

Sinh viên có thể lựa chọn các phương thức thanh toán: Foxpay/Viettel Money

Hướng dẫn Thanh toán qua Foxpay

Bước 1: Chọn kênh thanh toán Foxpay

Bước 2: Quét mã QR hoặc chọn Ví Foxpay, tuy nhiên hiện nay hệ thống chỉ hỗ trợ thanh toán bằng cách quét mã QR

Mở app Foxpay và chọn Sử dụng QR

Thanh toán bằng ATM nội địa hoặc quốc tế

Bước 1: Chọn thẻ nội địa hoặc quốc tế

Bước 2: Điền thông tin thẻ và thực hiện thanh toán

Thanh toán bằng Viettel Money

Bước 1: Về trang dng.fpt.edu.vn, chọn hình thức thanh toán bằng Viettel Money

Bước 2: Quét mã QR bằng app Viettel Money để thanh toán

Đối với Viettel Money, có 6 cách để thanh toán, sinh viên làm theo các hướng dẫn:

Ngoài ra, sinh viên có thể dùng các App Bank: TPBank và BIDV để thanh toán học phí

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế Toán: [email protected][email protected] ; hotline: 02927301988