Beta Building từ sáng nay có sự cố đứt cáp với 2 line cáp quang của Viettel.

Tốc độ truy cập mạng sẽ bị ở Beta vì vậy sẽ bị ảnh hưởng.

Nhà mạng viettel đang khắc phục. Thời gian dự kiến khắc phục tới 24h 30/10/2020.

Tới 4h chiều. Đã có 1 line hoạt động trở lại. 1 line vẫn đang mất tín hiệu.

11h30 31/10/2020 khắc phục xong line internet viettel còn lại.

Internet tại nhà Beta đã hoạt động bình thường trên tất cả các line cáp quang.