Ngày 21/4

Trục cáp quang của VNPT bị đứt do xe tải cẩu cây chạm vào cột điện ngoài lộ Nguyễn Văn Cừ, gây mất tín hiệu toàn bộ các line FTTH của VNPT.

2 line FTTH của Viettel mất tín hiệu.

22/4 2 line của Viettel và một số line của VNPT đã hoạt động trở lại.

23/4 hoàn thành khắc phục nốt vấn đề suy hao trên các tuyến cáp.