Sáng 26/3, mất tín hiệu 1 line FTTH VNPT tại toà Beta.

Sự cố khắc phục xong lúc 17h05′ chiều.