7h sáng thứ 4 các website của FSC mất kết nối do routing mạng lỗi từ FPT phía NCC.

Sự cố được khắc phục xong lúc 9h