5h chiều 14/2 mất điện do sự cố phòng kỹ thuật tầng 2 cantin.
Điện có trở lại lúc 9h15 sáng 15/12.