Từ kỳ Fall2020 Trường đại học FPT chính thức triển khai ứng dụng tra cứu thông tin học tập MyFAP, đây là một ứng dụng được cài trên điện thoại di động giúp Quý phụ huynh có thể biết được tình hình học tập của sinh viên.

Trường Đại học FPT xin thông báo về tài khoản đăng nhập, mật khẩu mặc định và hướng dẫn cần đặt ứng dụng myFAP như sau:

Tài khoản: Tên + chữ cái đầu của Họ, chữ đệm + MSSV + dấu (+)
Mật khẩu mặc định: 12345678

Ví dụ: Sinh viên Trần Thị Cẩm Tiên, MSSV: CS160123 sẽ có:
Tài khoản: TienTTCCS160123+

Mật khẩu mặc định: 12345678

I. Cách tải ứng dụng

  1. Từ Website https://fap.fpt.edu.vn/

Hình ảnh trên Apple Store

Hình ảnh trên CH Play

2. Tìm kiếm trên Apple Store hoặc CH Play

Tìm kiếm ứng dụng với từ khóa myFAP (viết liền không khoảng trắng)

II. Cách sử dụng ứng dụng

Giao diện chung của myFAP

Đối với Phụ hhuynh: Chọn mục Donor

Bước 1: Chọn Campus: VD: FU_Cần Thơ

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/ mật khẩu trường cấp

Các tính năng chính

Từ học kỳ FALL 2020 (09/2020), nhà Trường sẽ ngừng triển khai việc gửi phiếu điểm bản cứng về gia đình, mọi thông tin liên quan học tập, thông báo của nhà Trường sẽ được phản ánh qua ứng dụng MyFAP. Quý phụ huynh vui lòng cài app MyFAP vào điện thoại để biết tình hình học tập của sinh viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ sinh viên để được giải đáp, điện thoại: 0292 730 1988 (Giờ làm việc: 8h00-12h00 &13h30-17h30) hoặc email: [email protected]