Từ học kì Fall 2021, Nhà Trường triển khai quản lý điểm Trải nghiệm Sinh viên tại hệ thống FPT University Experiences Point. Để sử dụng hệ thống, Sinh viên làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://cantho.fpt.edu.vn/sro

Bước 2: Đăng nhập với email @fpt:

Chọn Sign in with Google (email @fpt.edu.vn)

Giao diện chính của Website

Các chức năng chính

1. Movement Activities Point: Xem điểm phong trào học kỳ

2. Activities Outside School: Cập nhật hoạt động ngoài trường

Chức năng này dùng để cập nhật thêm những hoạt động do các tổ chức bên ngoài nhà trường thực hiện mà Sinh viên đã tham gia.

Các bước cập nhật hoạt động:

Bước 1: Nhập tên hoạt động (theo giấy chứng nhận)

Bước 2: Nhập tên đơn vị tổ chức hoạt động

Bước 3: Chọn học kì đã tham gia

Bước 4: Upload hình ảnh minh chứng (giấy chứng nhận)

Bước 5: Xác nhận cập nhật bằng cách tick vào I agree to send this activity

Bước 6: Ấn submit

3. Experiences Report: Xem Bảng điểm trải nghiệm toàn khóa học

Xem thêm quy định về chấm điểm phong trào Sinh viên tại đây và hướng dẫn chấm điểm phong trào tại đây.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên (02923601995), email: [email protected]