0h sáng thứ 7 ngày 3/4, đứt trục cáp quang từ tầng 1 lên tầng 2 nhà Beta.
Chuyển sang nối dự phòng hoạt động lúc 9h30.
Thay cáp hoàn thành lúc 15h.