Gói Office365 A1 Plus sẽ giúp kích hoạt bản quyền sử dụng bộ Office (Word, Excel, Powerpoint…) bản desktop cài đặt offline trên máy tính, khi sử dụng các bạn sẽ có thể lưu trữ song song offline trên PC và online lên Onedrive, giúp dữ liệu được backup tự động, an toàn hơn, và một số tính năng chỉ có khi kích hoạt license gói A1 Plus.

Để đăng ký license gói Office 365 A1 Plus, các bạn làm theo bước sau nhé:
B1: Nếu chưa có tài khoản O365, vào link sau để đăng ký (bằng mail @fpt của trường cấp): https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office
B2: Nếu bạn đã có tài khoản O365, truy cập form dưới đây (đăng nhập Gmail @fpt.edu.vn) và submit form để được cấp license: https://forms.gle/9ZiVBJZNcBm33xFu9