Hướng dẫn tạo Team Site và sử dụng AirExplorer đồng bộ dữ liệu Cloud Drive

Bước 1: Truy cập website: office.com chọn Đăng nhập với tài khoản email @fe.edu.vn Bước 2: Mở Công cụ khởi động ứng dụng và chọn SharePoint Bước 3: Click vào Create site và chọn Team site Bước 4: Điền thông tin site Lưu ý phần Privacy setting chọn Private Bước 5: Thêm...