1. TRUY CẬP WIFI FU-GUESTS

Khi vào mạng FU-Guests:

  • Tự động bật hộp thoại nhập code.
  • Anh/chị liên hệ IT để lấy CODE truy cập.
  • CODE chỉ sử dụng trong ngày, sau đó sẽ hết hạn.

2. TRUY CẬP WIFI GUEST CHECKIN

Vào mạng Guest Checkin:

  • Không cần nhập pass hay code.
  • Có thể vào các trang web thường dùng như Google, Facebook, một số trang nội bộ FPT.
  • Vào các website khác sẽ hiện hộp thoại yêu cầu đăng nhập Google/Facebook, anh/chị click Sign in dịch vụ tương ứng để tiếp tục truy cập web.

Lưu ý: lần đầu truy cập 1 website bất kỳ nếu hộp thoại yêu cầu đăng nhập dịch vụ không bật lên, anh/chị vào trang it.fpt.edu.vn, và chọn Allow Popup (nếu có).